Chỉ đường

Quý khách hãy sử dụng Google Maps tìm "nhà nghỉ phương thùy phan thiết" và đi theo bản đồ. Đoạn đường này chưa có số nhà, xin lỗi vì sự bất tiện này.

Chỉ đường
0944692007
Scroll to Top